معماری

معماری

آموزش برش

«« مراحل ترسیم مقطع ( برش ) »»

مقطع ، یک برش قائم سرتاسری از ساختمان است که جهت معرفی مشخصات داخلی ساختمان و نشان دادن ارتفاع قسمت های مختلف رسم می شود . برای معرفی مشخصات یک ساختمان معمولایک یا چند مقطع از آن رسم می شود . محل برش وجهت دید مقاطع ساختمان در پلان ها نمایش داده می شود .

مراحل ترسیم مقطع یک ساختمان به صورت زیر می باشد :

 مرحله 1 :

با وجه به ابعاد ساختمان ، کادر و جدول مشخصات نقشه ، محل ترسیم مقطع را در روی کاغذ مشخص می کنیم . مقیاس اندازه ی نقشه ی مقاطع با پلان ها و نما ها برابر است . پس از نصب پلان در بالای نقشه وترسیم خط زمین با انتقال خطوط جانبی پلان بر روی خط زمین محدوده ی ترسیم را مشخص می کنیم . در کنار نقشه یک خط اندازه ی فرضی رسم و بر روی آن اندازه ی ارتفاعات ساختمان مانندکف طبقه ی همکف ، زیر و بالای سقف ، تراز نعل در گاه درها و پنجره ها را مشخص می کنیم .

مرحله 2 :  

با توجه به تراز بام و کف طبقات خط آکس ستون ها ، مقطع دیوار های خارجی و داخلی را با توجه به ضخامت هر کدام رسم می کنیم .

 مرحله 3 :

خط کف محوطه ساختمان ، خط کف داخل و ضخامت سقف و بام را با توجه به ابعاد آن ها ، مشخص می کنیم . ( در نقشه های فاز یک معمولا از نمایش فونداسیون ها و کرسی چینی صرف نظر می شود . )

 مرحله 4 :

در این مرحله مقطع یا برش پله ها و خرپشته را با خطوط کمکی رسم می کنیم .

 مرحله 5 :

تراز نعل در گاه ها و خطوط کف پنجره ها و دست انداز بام را با خطوط کمکی رسم کنید .

مرحله 6 :

پس از بازبینی کار و اطمینان از صحت ترسیمات و هماهنگ بودن نقشه با پلان و نما ها ، قسمت های برش خورده ی مقطع را با مداد «HB» پررنگ می کنیم .

مرحله 7 :

عناصر موجود در نما های داخلی مانند درها ، پنجره ها ، مبلمان و . . . را رسم می کنیم .

مرحله 8 :

پس از کنترل مجدد نقشه ، مقطع را اندازه گذاری کرده و تراز گذاری می کنیم .

مرحله 9 :

عنوان نقشه را نوشته ، جدول مشخصات و کادر آن را رسم می کنیم .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۶ آذر۱۳۸۹ساعت 18:4  توسط AREF  |